Velkommen

 

Småskolen ved Nakkebølle Fjord er et socialpædagogisk opholdssted og botilbud på Fyn - mellem Svendborg og Faaborg. Opholdsstedet og botilbuddet  er godkendt af Socialtilsyn Midt


Opholdstedet er et tilbud til unge, der har brug for et skift i deres tilværelse, således at de kan skabe sig de faglige og menneskelige forudsætninger, der skal til for at sikre sig en succesfyldt fremtid.


Vores tilbud henvender sig til unge drenge og piger med sociale, familiemæssige, skolemæssige og adfærdsmæssige problemer. Aldersgruppen er 12 til 18 år samt i efterværn op til 23 år.

Botilbuddet er et tilbud  henvender sig til unge voksne i alderen 18-26 år som har brug for social og færdighedsmæssig træning før de kan klare voksenlivet på egen hånd. Botilbuddet tilbydes ofte sammen med at den unge modtager en STU uddannelse.

 

Forudsætningerne er gode.
 Nakkebølle tilbyder et fantastiske muligheder. I herskabelige bygninger, som efter arkitekt Jan Utzons ide og tegninger er omdannet til et moderne hjem og skolecenter. Vi deler stedet med Nyborg Søfartsskole. Vi er omgivet af et åbent parklandskab grænsende op til Nakkebølle Fjord. Stedet lægger op til livsbekræftende aktiviteter.
Vi har viljen - og mange ressourcer at trække på - med dygtige medarbejdere og med rod i en udbytterig tradition. Småskolen ved Nakkebølle Fjord henter sin kraft og inspiration i de erfaringer, som Småskolerne har opbygget gennem de seneste 35 år - og som vi sammen konstant fornyer.


Det er vores mål at skabe en tryg og stabil base for de unge med gode fysiske rammer og en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor også "kaos" er planlagt. De unge skal lære at mestre de personlige færdigheder, som kræves for at få et godt voksenliv: Personlig orden og hygiejne, personlig stil og indretning, økonomisk sans, gode fritidsinteresser, samarbejde med andre, omgang med venner, livsduelighed i en kaotisk verden - for blot at nævne nogle af facetterne. De unge skal opbygge så meget personligt overskud, at de kan flytte fokus fra sig selv og begynde at forstå sig selv i en større sammenhæng.
Til vores opholdssted hører en intern skole, som tilbyder specialundervisning. Undervisningen er tilpasset hver enkelt elev.
Tilrettelagt efter moderne principper med eleven i centrum af sin egen dygtiggørelse og med brug af digitale hjælpemidler og indeholdende både praktiske og teoretiske fag.
Undervisningen og de øvrige aktiviteter på stedet skal ses som et samlet tilbud, hvor tiltag og udfordringer supplerer hinanden og tilsammen skaber det input, der skal til, for at den unge kan ruste sig til en god og succesfyldt fremtid.

 

Vi glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen


Inger Bertelsen, forstander.