Småskolens værdigrundlag


 

Alle mennesker er  ligeværdige  og skal have  lige muligheder for at udvikle og uddanne sig.  Alle mennesker har brug for anerkendelse og brug for at blive respekteret. Dette er vores udgangspunkt i mødet med enhver ung uanset opvækstbetingelser.
De unge på Småskolen er derfor først og fremmest  teenagere i det 21. århundrede, der som alle andre mennesker har masser  af ressourcer. Det er vores holdning  at den enkelte har et stort medansvar for sin egen udvikling og for at nå de mål, som han/ hun gerne vil nå.

Som lærere og pædagoger er det vores fornemmeste opgave at finde disse ressourcer. 
I denne opgave er det ikke tilladt til at give op. Vi skal stille et bredt spektrum af aktiviteter og gøremål til den unges rådighed  og sikre, at mængden af succesoplevelser langt overstiger antallet af nederlag.
Vi voksne på opholdsstedet skal være rollemodeller, og den måde, vi omgås hinanden på, skal være et eksempel for de unge, og noget de kan spejle sig i