Småskolens målsætning

 

Småskolen ved Nakkebølle Fjord har som overordnet målsætning at skabe en tryg og stabil base, hvorfra den unge kan indhente det forsømte og erhverve de faglige og menneskelige forudsætninger, der skal til for at skabe en succesrig fremtid.
Med udgangspunkt i en struktureret, forudsigelig hverdag, hvor skolegang er et must, er målet, at den unge skal lære at blive så dygtig menneskeligt, skolefagligt og praktisk, at en ungdomsuddannelse ikke blot er et ønske, men en reel mulighed.
Målet er desuden at indgyde de unge selvværd og selvrespekt og styrke deres sociale kompetencer så meget, at de bliver i stand til at tage fat på et voksenliv, hvor der både skal kunne siges til og siges fra.
Målet er på sigt et voksenliv uden afhængighed af det sociale system.