Samarbejdspartnere

 

 

Småskolen samarbejder med en lang række myndigheder, personer og institutioner, som er tilknyttet vores elever på den ene eller den anden måde.
Desuden arbejder vi som sted og institution sammen med en række opholdssteder og skoler.

 

Forældrene

Vi ønsker et tæt samarbejde med forældrene til vores elever. Vi ser dem som en ressource, som sammen med os voksne på opholdsstedet, skal løfte den opgave, det er at få de unge på ret kurs og godt på vej ind i en god voksen tilværelse. Vi er helt overbeviste om, at vi i et samarbejde kan nå målet.

 

Sagsbehandlere

Vi ønsker også et tæt samarbejde med sagsbehandlerne. For den unge og for os som opholdssted er sagsbehandleren en vigtig person. Vi går efter at have et højt informationsniveau og en jævnlig sparring med vore sagsbehandlere.

 

Tilsyn

Småskolens tilsyn hører under Socialtilsyn Midt i Silkeborg Kommune. 
Skolens tilsynsførende er Maj Balslev, Faaborg-Midtfyn Kommune og tidligere skoleleder Karin Basse fra Faaborg Sundskolen

 

Samarbejdende skoler

Vore elever tager eksamen på lokale folkeskoler. 
Både 9. klasses og 10. klasses afgangsprøver tages på Øhavsskolen Svanen i Faaborg.

Øvrige tætte samarbejdspartnere:

Vores UU-vejleder hedder Ann Berit Rasmussen fra UU-center Sydfyn. Her foregår tæt samarbejde i forbindelse med brobygning i 9. og 10. klasse, samt når en elev indstilles til en ungdomsuddannelse.

I forbindelse med visitationen til skolen er vores samarbejdspartner i PPR i Faaborg-Midtfyn Kommune Skolekonsulent Lisbeth Lundsbye.