Visitationen

 

Efter den første samtale om en eventuel ung, får småskolen tilsendt sagsakter om pågældende elev.

I løbet af få dage tager Småskolens visitationudvalg, som består af forstanderen og de 2 afdelingsledere, stilling til om den unge passer ind i målgruppen og på hvilken afdeling, den unge tænkes anbragt.

Herefter ønsker vi, at du som sagsbehandler kommer på besøg på Småskolen, hvor vi mere detaljeret kan drøfte den unges handleplan og vores tanker om behandlingsplanen og hvordan vi ud fra sagsakterne kan se at vi kan skabe de bedste forudsætninger for en god udvikling.

Hvis vi efter mødet er enige om, at Småskolen ved Nakkebølle Fjord, er et godt sted for den aktuelle unge, aftales et besøg med eleven og forældrene.

I visse tilfælde vil det være vigtigt, at forældrene har taget stilling til Småskolen, inden deres barn kommer på besøg.

Efter besøget tager den unge hjem og tænker over, om hun ønsker at blive indskrevet på Småskolen.

Indflytningen kan så ske umiddelbart efter.

Under særlige omstændigheder kan visitationen ske anderledes.