Vores Pædagogik

 

En overordnet pædagogisk metode, i arbejdet med de unge, er at skabe et stabilt miljø, hvor den unge føler sig tryg og kan udvikle sig. Dette gøres blandt andet gennem fast struktur i hverdagen og et fastlagt program. Der arbejdes ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor der er fokus på de unges ressourcer og succesoplevelser. Det giver på sigt de unge engagement og lyst til at planlægge egen fremtid. Metoden hertil er sammen med den unge at fastsætte mål og delmål for fremtiden. Målene tager udgangspunkt i det, som er godt og få det til at blive endnu bedre, således at den unge får mod på det nye og svære, som skal tilegnes. Mål og delmål følges op af regelmæssige udviklingssamtaler mellem den unge og kontaktpædagogen.
På Småskolen er der en fastlagt årsplan og et program, der indeholder bestemmelser af mange slags med betydning for hverdagen. Dette program præsenteres for den unge ved indskrivningen.
Heri indgår, at der er programweekend hver anden weekend, hvor de unge bliver på Småskolen.
Et grundlæggende element i vores pædagogik er overensstemmelse og aftaler mellem voksne og unge, hvor de unge respekteres som værdige partnere i en dialog omkring adfærd og vaner, og hvor den unge støttes i at etablere nye gode vaner – eksempelvis i forhold til motion.
En del af det pædagogiske indhold i hverdagen er at opbygge gode traditioner, f.eks. for hvordan en fødselsdag holdes, hvordan en ny elev modtages, og hvordan der siges farvel til en elev, der udskrives.
Andre traditioner kan være, at vi en gang i måneden holder ”festaften”, hvor vi spiser en 3 eller 4 rettes menu, hvor vi dækker flot op, klæder os pænt på og sidder længe ved bordet. Efter middagen følger ofte et fælles aftenprogram. Det hele laves i fællesskab. Hele dagen bruges på at forberede aftenen.