Hverdagens rytme

 

Vores hverdag er struktureret med faste tider og til dels faste gøremål på ugens dage. Hverdagen er struktureret således, at den unge oplever, at han/hun har pligter og er ansvarlig for, at det fælles hjem er alles hjem med god stemning og respekt for hinandens gøremål.

Dagstrukturen ser således ud:

  7:30 - 8:00    Morgenvækning
  8:00 - 8:45    Morgenmad
  9:00 - 9:30    Morgensamling
  9:30 -10:00   Gåtur og forfriskning
10:00 -12:30   Undervisning
12:30 -13:15   Frokost og opvask
13:15 -15:00   Undervisning
15:00 -15:20   Samling og overlap
15:20 -18:00   Rengøring, sport, sejlads, fitness, kunst, madlavning
18:00 -18:30   Aftensmad
18:30 -22:00   Aftenprogram: fitness, samtaler, hygge i dagligstuen og på værelser,
                      kreative aktiviteter, spil.
22:00- 22.15  Dagen afsluttes, alle på egen afdeling
22:30             Alle går på eget værelse
23:00             Ro på afdelingen

 

To gange om ugen bruges eftermiddagen til rengøring af huset. Dette betyder, af hver elev gør rent på værelset og det fællesområde, han/hun har i den pågældende måned.
Fællesområdet skiftes en gang om måneden. Pædagogerne er hjælpere og kontrollerer værelset og området.
Hver uge er en elev køkkenansvarlig på afdelingen. Det betyder, at vedkommende deltager i at lave aftensmanden, passer opvaskemaskinen og holder køkkenet rydeligt.