Vore programmer

 

Programmet er vigtigt. Det er ved at gennemføre programmet, at der sker en udvikling – en dygtiggørelse både skolefagligt og  menneskeligt.  Programmet skal udvikle den livsduelighed, der skal til for at leve et voksenliv i det 21. århundrede, hvor det både er nødvendigt at sige fra og sige til.

 

Programmet i 7.- 8. klasse har overskriften ”Liv, lyst og lærdom”
I 7.-8. klasse kendetegnes programmet ved at tingene skal gå hurtigt og ikke al for lang dvælen ved noget. Korte perioder med en overskift og så en ny overskrift.  Mange oplevelser og mange indtryk.
7. og 8. klasse er meget på farten.
 
Programmet i 9 klasse har overskriften ” Vi sætter os spor”
9.klasse kendetegnes ved at udtrykke lyst til og krav om at have indflydelse og ville sætte sit præg på tilværelsen. Programmet er derfor bygget op om tre spørgsmål, som er vigtige for menneskeheden i dag, og som er spørgsmål, som vores unge tænker på, men ikke umiddelbart synes, de kan tage fat på.
De tre spørgsmål er: medierne, klimaforandringer og sundhed.
Imellem disse perioder, trænes skolefag med udgangspunkt i  tvær-faglige overskrifter. 

   

Programmet i 10. klasse har overskriften ”Fremtiden er åben – også for dig”
I 10. klasse skal de unge bestemme sig for, hvordan de skal uddanne sig. Hvilke muligheder har de, og hvad kan de selv bestemme. Mange bliver i løbet af 10. klasse 18 år, og lige pludselig er kravene til, hvad de selv skal kunne finde ud af meget større. Eleverne I 10. klasse skal i praktik, de skal i brobygning, og de skal ud på en længere rejse.

Særligt for programmerne i alle klasser er, at vi en gang om måneden er på tur til en af øerne i det sydfynske – til Sønderborg eller hvor det er, der skal læres noget helt særligt.