Metoderne

 

Vi benytter os af mange metoder inden for rammerne af Den Moderne Metodefastlæggelse. Det er vigtigt, at den unge hurtigt mærker, at det er en ny start og at de første successer hurtigt høstes.

DMM betyder Den Moderne Metodefastlæggelse. Det er den måde, eleverne går i skole på.
Der er tre dele i DMM: Studierne, kurserne og oplevelserne.
Studierne er der, hvor man laver det generelle skolearbejde, dansk, matematik, sprog, etc. Her arbejder eleverne efter deres egen plan, som passer til den enkeltes niveau og til det, de gerne vil opnå. En plan, som de lægger i samarbejde med læreren.
Kurserne er de oplæg/foredrag, som bliver holdt på skolen eller i klassen i løbet af dagen. Her er hele klassen eller hele skolen sammen. Kurserne har emner på tværs af fagene.
Oplevelserne er – som navnet siger oplevelser, som vi regner for en vigtig del af en moderne uddannelse. Det er ofte det, som sker uden for klassen, f. eks en rejse og udflugter.
Rammen om alle tre dele er pointsystemet. I DMM fastsættes en opgave i det antal timer, den er beregnet til at vare. Og når opgaven/kurset/oplevelsen er gennemført og godkendt, opnår eleven point – et point for hver time, elementet skulle vare.
Eleven skal så i løbet af et år, en måned, en uge og en dag opnå et vist antal point. På den måde kan elev og lærer se, om vedkommende er i fuld gang med at lære nyt eller om der skal laves en ny plan, mere hjælp eller lign. Pointsystemet er et styringsredskab for både elever og lærere.
Eleven får point efter indsatsen i stedet for efter det faglige niveau.