Lærerne

 

Lærerne på skolen har mange års erfaring i at undervise. De er opfindsomme og ikke giver op, før de har fundet den måde, hvorpå den unge bedst lærer.

Samtidig syder skoleprogrammet af liv, lyst og lærdom, så der hele tiden er mulighed for at få fat på en ny måde. Skolen har sin faste struktur og faste traditioner, så der er noget at læne sig op af.

Skolens lærere er dygtige til at tilrettelægge undervisningen, så alle sanser bliver brugt, og så skolen ikke bliver et trummerum, der kalder på gamle skoleminder.

Hver klasse har sin lærer, som underviser i de fleste fag. De unge slipper således for hele tiden at skulle forholde sig til en ny lærer.

En af skolens lærere er særlig uddannet til at lave standpunktsprøver på eleverne. Dette sker kort efter, at en ny elev er startet i skolen. Denne test danner sammen med andre vigtige forhold grundlaget for det program, der bliver lavet til den unge.