Den interne Skole

 

De unge, der bliver indskrevet på Småskolen ved Nakkebølle Fjord, har ofte flere skoleskift bag sig. Mange har også 1 til 2 år bag sig, hvor skolen ikke var et sted, hvor man kom hver dag.
Hullerne i det skolefaglige er ofte store. Vi har i vores interne skole mange erfaringer med at finde vejen til, at skolegangen alligevel kan komme til at slutte med en afgangsprøve, for mange i alle fag.
Indstillingen blandt vores lærere – og i tæt samarbejde med pædagogerne - er, at blive ved indtil vejen er fundet og fælles opstillede mål er nået. 
En anden faktor er mangfoldigheden af metoder, vi benytter. For den unge er det afgørende at finde motivationen igen og til at ville noget alvorligt med sit liv, genoptage kampen op for at nå resultater.
Til sidst kommer undervisningens indhold, som er bundet op på et program. Et program, som fordrer, at menneskene i programmet udvikler sig ved at gennemføre det.

Vi stiller store krav til det program, vi præsenterer de unge for og som skal gennemføres ved en fælles indsats fra både elever og lærere.

Programmet skal have en fast struktur samtidig med at det skal være så fleksibelt, at det kan rumme alle elever. Det kræver påhitsomhed fra lærernes side og det kræver, at eleverne efterhånden bliver dygtige til at lave aftaler om i hvilken retning og på hvilken måde, de lærer bedst.

Programmet er spændende og nærværende. Med jævne mellemrum skal der ske nyt, så der hele tiden er noget at glæde sig til og noget godt man lige har deroverstået og kan være stolt af.

Og så skal det være fyldt med liv – der kræver både noget af dit hoved, dine hænder og dit hjerte.


Velkommen på vores skole