Dagligdagen på Skolen

 

Skoledagen starter kl. 9.00 med morgensamling og slutter kl 14.45 med et kort møde med de pædagoger, der har programmet resten af dagen.

Morgensamlingen er fælles for hele skolen og handler om spørgsmål, som er vigtige for os alle. Det er f.eks. et helt aktuelt emne eller et emne, som relateret til et kommende højdepunkt. Ind imellem bruger vi morgensamlingen til at organisere os om en kommende event.

Så snart morgensamlingen er færdig, går vi i samlet flok en tur langs Nakkebølle Fjord og nyder den smukke natur. Vi får en fin fornemmelse af, hvordan farverne skifter på vand og himmel, når vejret skifter.

Efter en forfriskning går undervisningen i gang og afbrudt af en pause fortsætter vi til kl. 12.30 hvor der serveres god frokost i spisesalen.
Formiddagen er primært afsat til studier, hvor er løses opgaver relateret til det emne klassen, arbejder med eller til et fag. Undervisningen er tilrettelagt, så opgaverne er tilpasset den enkelte elevs niveau.

Efter frokost er der kurser i det emne, som klassen arbejder med eller linjefag i kunst, sport, musik eller praktiske færdigheder.

09:00      Morgensamling. Fælles for alle elever og lærere. Et kort  kursus om et aktuelt emne 
09:30 Gåtur efterfulgt af forfriskning
10:00 Studier: Der arbejdes med udgangspunkt i et emne eller fag
11:00 Pause
11:15 Studier med udgangspunkt i et fag eller emne
12:30 Frokost /opvask/pause
13:15 Kurser /linjefag
14:45 Skoledagen slutter. Der holdes overlap med de pædagoger, der har resten af dagens