Botilbuddet

 

Når den nye beboer indskrives på Botilbuddet, afklarer vi med vedkommende (og med anbringende kommune), hvad der er mest vigtigt at satse på: udviklingsmæssigt og færdighedsmæssigt. Vi lægger herefter en plan sammen for, hvad der skal til – og i hvilke tempi. Denne plan følger vi jævnligt op på og lægger en ny og videre plan.
Nøgleordet i denne proces er: Overensstemmelse.
 

Et udpluk af metoderne er:

  • Lærerne opgiver ikke.
  • Den unge kan ikke blive smidt ud.
  • Lærerne tager udgangspunkt i de unges styrkesider
  • De unge skal komme vidt omkring i mange forskellige situationer
  • Det var kun Palle der var alene i verden, alle vi andre er her sammen.
  • Aktiviteterne har betydning for den enkelte og for fællesskabet.